BAS Управління автотранспортом. Стандарт

12 300 грн.
Если сомневаетесь, что выбрать,
обратитесь к нам:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По будням
с 9:00 до 18:00
без перерыва

Програма "Управління Автотранспортом. Стандарт для України" складається з восьми основних підсистем:

 1. Підсистема диспетчерська;
 2. Підсистема ПТО;
 3. Підсистема обліку ПММ;
 4. Підсистема обліку ремонтів;
 5. Підсистема складського обліку;
 6. Підсистема взаєморозрахунків;
 7. Підсистема обліку роботи водіїв;
 8. Підсистема обліку витрат.

Підсистема диспетчерська

Підсистема диспетчерська призначена для прийняття замовлень на автотранспорт, виписки рознарядки на випуск ТЗ та формування маршрутних листів, формування та обробки шляхових листів.

Замовлення на автотранспорт можуть прийматися як від сторонніх контрагентів, так і від внутрішніх підрозділів компанії. У замовленні зазначаються маршрут перевезення, параметри вантажу, вимоги до транспортного засобу. У програмі передбачено відстеження частково виконаних замовлень.

Виписка рознарядки на випуск автомобілів відбувається з урахуванням різних режимів роботи ТС і графіків роботи водіїв. При цьому програма автоматично перевіряє, чи є автомобіль придатним для виконання рейсу за наступними показниками:

 • автомобіль не перебуває в поточному ремонті;
 • у автомобіля немає наближається планового ТО;
 • у автомобіля немає документів із закінченим терміном дії (поліс ОСАГО, будь-які сертифікати і т.д.).

Програма дозволяє виписувати і обробляти шляхові листи наступних видів:

 • Вантажного автомобіля погодинний (Форма №4-П);
 • Вантажного автомобіля відрядний (Форма №4-С);
 • Спеціального автомобіля (Форма №3 спец);
 • Міжміського автомобіля (Форма №4-М);
 • Будівельної машини (ЕСМ2);
 • Автобуса не загального користування (форма №6 спец);
 • Легкового автомобіля (Форма №3);
 • Подорожні листи індивідуальних підприємців.

Виписка подорожніх листів може виконуватися двома способами: ручним введенням кожної путівки і автоматичної пакетної випискою. Режим пакетної виписки особливо зручний великим підприємствам, оскільки дозволяє протягом короткого проміжку часу сформувати і роздрукувати шляхові листи за мінімальної участі диспетчера. При формуванні нового подорожнього листа, з попередньої путівки автоматично переносяться залишки палива в баках і показання спідометра автомобілів. Після остаточної обробки подорожнього листа програма розраховує такі параметри вироблення, як час в наряді, в роботі, в просте, пробіг з вантажем і без вантажу, вага перевезеного вантажу, вантажообіг, кількість поїздок і операцій і т.д. Необхідні параметри вироблення налаштовуються користувачами через спеціальний довідник. Так само для водіїв в дорожніх листах передбачено нарахування з / п за результатами роботи.

На підставі даних шляхових листів програма дозволяє формувати різноманітні аналітичні звіти:

 • Звіт по виробленню транспортних засобів;
 • Звіт по пробігу;
 • Звіт з напрацювання обладнання;
 • Звіт по простоїв;
 • Журнал подорожніх листів (форма ТМФ-8);
 • Картка роботи транспортних засобів;
 • Відомість техніко-експлуатаційних показників;
 • Діаграма стану ТЗ.

Функціональні можливості програми дають можливість користувачам відстежувати стан автомобілів, наприклад:

 • Автомобіль запланований в рейс (оформлена рознарядка);
 • Автомобіль знаходиться в рейсі;
 • Автомобіль в ремонті;
 • Автомобіль законсервований і т.д.

Підсистема ПТО

Основне призначення підсистеми ПТО - ведення довідника транспортних засобів, облік вироблення ТС і устаткування, контроль термінів заміни шин і акумуляторів, планування технічного обслуговування, облік ДТП, контроль закінчення термінів дії таких документів, як поліси ОСАГО, медичні довідки, водійські посвідчення та ін.

У довідниках "Транспортні засоби", "Моделі ТЗ", "Обладнання ТС" ведеться облік всієї необхідної інформації:

 • Гаражний і державний номер;
 • Номер двигуна, шасі, кузова, VIN, колір;
 • Габаритні і корисні розміри;
 • Власна вага і вантажопідйомність;
 • Кількість осей і коліс;
 • Тип двигуна і потужність;
 • Вид палива і норми витрати ПММ;
 • Норми проходження планового ТО;
 • Видані документи (поліси ОСАГО, сертифікати і т.д.);
 • Встановлені шини, акумулятори, аптечки, рації і будь-яке інше обладнання;
 • Закріплений екіпаж.

На численних закладках в картці можна вести облік таких даних:

 • документів, виданих на автомобіль. Програма автоматично контролює закінчення термінів дії документів;
 • водіїв, закріплених за автомобілем;
 • встановлене устаткування і причепах;
 • шин, акумуляторів, аптечок та іншої додаткової комплектації автомобіля;
 • пластикових картах і т.д.

Облік вироблення автомобілів і обладнання виконується на підставі подорожніх листів. При обробці шляхових листів програма розраховує задані параметри вироблення (загальний пробіг, вантажообіг, напрацювання в мотогодинах і т.д.) і використовує їх надалі для формування різноманітних аналітичних звітів і контролю проходження планового технічного обслуговування.

Підсистема облік ПММ

Підсистема призначена для настройки норм витрат ПММ, обліку надходження, видачі і витрати ПММ.

Надходження і видача ПММ оформляється документами "Надходження товарів" і "Заправка ПММ", розрахунок витрати палива ведеться в дорожніх листах. У разі повернення палива з автомобіля на склад передбачені спеціальні документи на слив ПММ.

У програмі реалізовані можливості оформлення заправок наступних видів:

 • Зі складу;
 • За готівку;
 • За пластиковій картці;
 • За талонами;
 • Від постачальника.

Подсистема учета ремонтов и сервисного обслуживания

Подсистема предназначена для учета заказов на ремонт и сервисное обслуживание транспортных средств, учета выполненных ремонтов и планового ТО, замены шин и аккумуляторов, дополнительной комплектации. Программа позволяет вести учет ремонтов, выполненных как на собственной ремонтной зоне, так и в сторонних автосервисах.

Заказы на ремонт регистрируются документами "Предварительный заказ на ремонт", в которых указывается автомобиль, причина обращения, перечень неисправностей и запасных частей. В случае проведения ремонта в стороннем автосервисе, предварительный заказ на ремонт может быть распечатан в виде в следующем виде:

На основании предварительных заказов программа формирует ремонтные листы - документы, регистрирующие выполненный ремонт, техническое обслуживание, замену шин и аккумуляторов. В случае проведения ремонта на собственной ремонтной зоне, документ "Ремонтный лист" выполняет списание запасных частей со склада предприятия, а в случае проведения ремонта на стороннем автосервисе в документе указываются количество и стоимость выполненных работ. Если в ремонте участвуют водители, то время, затраченное на работу, попадет в табель учета рабочего времени водителей.

Подсистема складского учета

Подсистема предназначена для проведения складских операций: поступления товаров и материалов на склад, внутреннее перемещение между складами, списание, проведение инвентаризаций. Списание материалов может быть выполнено одним из способов: ФИФО, ЛИФО и по среднему.

Так же в программе предусмотрены возможности группового оприходования шин и аккумуляторов, позволяющие значительно сократить время при вводе документов.

Подсистема учета оказанных транспортных услуг

В подсистеме управления взаиморасчетами реализованы функции учета прейскурантов и тарифов, расчет стоимости услуг транспортных услуг, формирования счетов, актов и реестров за оказанные услуги.

Справочник тарифов имеет сложную иерархическую структуру, позволяющую настраивать различные области действия прейскурантов: для контрагентов и договоров контрагентов, для маршрутов, для моделей ТС. Тарифы могут быть заведены на любой параметр выработки, программа позволяет настраивать зависимость величины тарифа от объема выполненной работы, устанавливать фиксированные тарифы.

Расчет стоимости оказанных транспортных услуг выполняется при обработке путевых листов в товарно-транспортных документов (аналоги талонов заказчиков, ТТН). 

На основании этих документов за произвольный период времени могут быть сформированы счета и акты услуг с различной степенью детализации (автомобили, оказываемые услуги), формирование выполняется в разрезе каждого заказчика. Как приложение к счетам и актам, может быть сформирован реестр оказанных транспортных услуг.

Подсистема учета работы водителей

В данной подсистеме реализуются две основные задачи: учет выработки и рабочего времени водителей и начисление заработной платы по путевым листам.

Расчет рабочего времени водителей выполняется при обработке путевых и ремонтных листов. Кроме этого предусмотрена возможность специальными документами вводить различные отклонения в использовании водителями рабочего времени. На основании этих данных автоматически формируется табель учета рабочего времени - унифицированная форма Т13.

Подсистема учета затрат

Подсистема учета затрат позволяет вести учет прямых затрат, выполнять распределение косвенных затрат между автомобилями, получать отчеты по затратам в разрезе автомобилей, статей затрат, клиентов и подразделений а также анализировать рентабельность работы каждого автомобиля. Возможность настройки различных планов затрат позволяет различным образом учитывать затраты при оказании автомобилями услуг сторонним клиентам и затраты при использовании автомобилей для служебных, внутрихозяйственных целей.

Прямые затраты определяются на основании путевых и ремонтных листов: стоимость ГСМ, стоимость ремонтов и технического обслуживания, износ автомобилей и шин. Кроме того отдельным документом можно учитывать любые другие затраты на автомобили.

Косвенные затраты распределяются между автомобилями по одному из следующих алгоритмов:

 • Пропорционально балансовой стоимости автомобиля;
 • Пропорционально выработки автомобиля (например, пробегу);
 • Поровну между всеми автомобилями.

Ближайший к вам офис в г.Киев
Если это не так, выберите город, который ближе к вам.
Днепр
Харьков
×
×
Заказать
Имя*
Фамилия*
Эл. почта*
Телефон*
Город*
Компания*
Коментарии