29.12.2020

Початок продажів рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Сповіщаємо про початок продажів галузевого рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія". Програма "BAS АГРО. Бухгалтерія" призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що здійснюють сільськогосподарську діяльність і будь-які інші види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю продукцією сільгоспвиробництва, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Рішення може ефективно використовуватися на сільськогосподарських підприємствах, що займаються рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом, переробкою і реалізацією сільськогосподарської продукції.


З 04.01.2021 р. в продажі продукти:

Найменування

Вартість, грн. 

BAS АГРО. Бухгалтерія

11 700

BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів

20 100

BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 1 р. м.

2 520

BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 5 р. м.

9 480

BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 10 р. м.

16 200

BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 20 р. м.

27 900

BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 50 р. м.

61 200

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для продуктів "BAS АГРО. Бухгалтерія" здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10, 20 або 50 робочих місць), в разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією на платформі.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання сервера платформи.


Програма включає специфічні галузеві механізми і всю функціональність рішення "BAS Бухгалтерія". Детальний опис функціональних можливостей програми "BAS АГРО. Бухгалтерія" наводиться в Додатку.

ЗНЯТТЯ З ПРОДАЖУ І ПІДТРИМКИ РІШЕННЯ "БУХГАЛТЕРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ"

З 16.01.2021 р. програмні продукти, які включають рішення "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" знімаються з продажу. Рекомендуємо клієнтам і партнерам до цього часу прийняти зважене рішення і або закрити контракти на поставку програмної продукції, які включають рішення "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", або переоформити їх на поставку програми "BAS АГРО. Бухгалтерія".

Звертаємо увагу, що електронні поставки програмних продуктів, що містять конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", будуть доступні до завантаження до 28.02.2021 р. Починаючи з 01.03.2021 р. завантажити електронну поставку зазначених продуктів на Порталі ІТС буде неможливо.

Підтримка програми "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" здійснюється до закінчення здачі звітності за 2-й квартал 2021 року (до 31.07.2021 р.).

Користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", можуть перейти на прикладне рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія" на пільгових умовах (див. розділ "Апгрейд основних поставок на пільгових умовах" та"Апгрейд ліцензій").

Перехід на прикладне рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія" здійснюється оновленням актуальної версії конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" редакції 2.0 (на момент виходу новини – версії 2.0.23.1), при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються (без змін і втрат).


Апгрейд основних поставок на пільгових умовах

Придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія" на умовах апгрейду за фіксованою ціною 300 грн. можуть зареєстровані користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" версії ПРОФ при наявності діючого договору ІТС.

Придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів" на умовах апгрейду за фіксованою ціною 300 грн. можуть зареєстровані користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" в комплекті на 5 користувачів при наявності діючого договору ІТС.

Звертаємо увагу, що пільговий апгрейд виконується тільки на основну поставку продукту без урахування додаткових і серверних ліцензій. Обмежень за термінами пільгового апгрейду немає.

Для виконання апгрейду необхідно повернути реєстраційну картку, користувацьку угоду і ключ захисту платформи (тільки для продуктів з апаратним захистом). Ключі захисту конфігурації залишаються у користувачів для можливості архівного перегляду даних.


Апгрейд ліцензій

Для користувачів, які здійснили перехід з програмних продуктів, що включають конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", на "BAS АГРО. Бухгалтерія", передбачений апгрейд клієнтських ліцензій цих галузевих продуктів на клієнтські ліцензії "BAS АГРО. Бухгалтерія" на таку ж кількість робочих місць за фіксованою ціною 1320 грн.

Для виконання апгрейду, користувачам слід звертатися до членів САБ (див. список http://unionba.com.ua/participants).

Для виконання апгрейду необхідно повернути реєстраційну картку і користувацьку угоду програмного продукту, з якого виконується апгрейд. Ключі захисту конфігурації залишаються у користувачів для можливості архівного перегляду даних.

Користувач, який отримує продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія" на умовах апгрейду, повинен завершити роботу в програмному продукті, що здається в апгрейд, до завершення здачі звітності за 2-й квартал 2021 року (до 31.07.2021 р). Надалі він може користуватися зданим в апгрейд продуктом тільки для перегляду історичних облікових даних, але не повинен використовувати його для обліку поточної діяльності. Підтримка програмного продукту, зданого в апгрейд, не надається.

Якщо такі умови для користувача не прийнятні, то він може придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія" без апгрейдної знижки, тобто за повну ціну.


Заміна типу захисту

Заміна типу захисту для продуктів "BAS АГРО. Бухгалтерія" не передбачена.


СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сервісне обслуговування програмних продуктів "BAS АГРО. Бухгалтерія" і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором Інформаційно-технічної підтримки (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевий 1-ї категорії.

Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій з 9:30 до 17:30 у робочі дні (за розпорядком роботи київських підприємств):

 • за телефонами +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45
 • електронною поштою: hotline@bas-soft.eu

Підтримка в частині конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія" здійснюється компанією "РАСК. ІН-АГРО" з 9:30 до 17:30 у робочі дні (за розпорядком роботи київських підприємств):

 • за телефоном: +38 (044) 394-50-81
 • електронною поштою: hotline@inagro.com.ua
 • система електронної комунікації "Skype": hot_line_in_agro

Оновлення платформи і прикладних рішень BAS публікуються на сайті https://dl.bas-soft.eu. Доступ на сайт здійснюється за логіном і паролем доступу на Портал ІТС.


ДОДАТОК

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ "BAS АГРО. БУХГАЛТЕРІЯ"


Програма включає нижчеперелічені специфічні галузеві механізми:

Облік біологічних активів

У повному обсязі реалізовано облік рослинництва і тваринництва. Тварини враховуються як в сумовому обліку, в головах, так і в живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі все господарські операції, починаючи від приплоду і закінчуючи забоєм.

Рішення задачі обліку біологічних активів в конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія" включає в себе:

 • придбання / реалізацію
 • приплід / приріст БА
 • переведення тварин між віковими групами
 • переведення в основне стадо, вибракування з основного стада
 • переміщення тварин
 • забій / падіж
 • переоцінка біологічних активів "(приведення до справедливих цін);

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходять для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка в інкубаторій
 • Звіт про вихід інкубаторію

Облік транспорту та сільгосптехніки


Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машино-тракторного парку.

Рішення задачі обліку автотранспорту і сільгосптехніки в конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія" включає в себе:

 • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний)
 • облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни)
 • виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків)
 • виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки
 • забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки
 • формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки

Облік оренди землі


У програму додана можливість обліку взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань.

Рішення задачі обліку оренди землі в конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія" включає в себе:

 • ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами
 • нарахування орендної плати за землю
 • нарахування інших виплат
 • виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами
 • формування звітів за взаєморозрахунками з орендодавцями

ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І КАДРОВИЙ ОБЛІК

В "BAS АГРО. Бухгалтерія" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Автоматизовано:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
 • нарахування оплати фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
 • депонування
 • обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
 • формування відповідних звітів (з ПДФО, внескам до фондів соціального страхування)

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • людей з інвалідністю
 • податкових нерезидентів

Рішення задачі кадрового обліку в конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія" включає в себе:

 • прийом на роботу
 • кадрове переміщення
 • звільнення з організації

Рішення задачі обліку зарплати в конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія" включає в себе:

 • табелювання (за місяць, половину місяця, довільний період)
 • нарахування зарплати за відрядними і бригадними нарядами
 • нарахування відпустки
 • нарахування за лікарняним листком
 • нарахування за подорожнім листом автотранспорту
 • нарахування за подорожнім листом сільгосптехніки
 • нарахування за договором ЦПХ
 • нарахування зарплати працівникам організацій
 • реєстрація разових нарахувань працівників організаційРарус - Автоматизація підприємств України.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі