15.12.2020

Початок продажів рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу"

Сповіщаємо про початок продажів галузевого рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу". Програма "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, мукомельних і комбікормових заводів будь якого розміру і типу.

З 15.12.2020 р. в продажі продукти:

Найменування


Рекомендована
роздрібна ціна,
грн. без ПДВ

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

18600

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів

33450

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4500

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

18000

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

27900

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

48000

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

102000


Програма включає специфічні галузеві механізми і всю функціональність рішення "BAS Бухгалтерія" Також програма включає нижчеперелічені специфічні галузеві механізми:

Облік транспорту та сільгосптехніки

Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машино-тракторного парку.

Рішення задачі обліку автотранспорту і сільгосптехніки в конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" включає в себе:

 • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний)
 • облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни)
 • виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків)
 • виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки
 • забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки
 • формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки

Кількісно-якісний облік

В "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" автоматизовано кількісно-якісний облік зерна. Він ведеться для визначення закономірності змін маси даної партії зерна, її залежності при зберіганні від зміни вологості, вмісту смітної домішки і втрат при зберіганні з відображенням руху зерна, операцій з підробки і переоформлення.

Кількісно-якісний облік зерна ведеться за місцем зберігання у розрізі культур, класів, років урожаю, матеріально відповідальними особами у книгах кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма №36).

Для проведення розрахунків з власниками зерна згідно з укладеними договорами складського зберігання ведуться книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма №36) по власникам зерна.

Облік та оформлення операцій із зерном ведуться у фізичній масі з точністю до одного кілограма. Облік продукції в упаковці стандартною масою ведеться у фізичній масі за кількістю місць.


Робота вагової

Основними завданнями вагаря, що автоматизовані в "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу", є:

 • контроль виконання операцій зважування автомобілів на автомобільних вагах
 • оформлення (друк) первинних документів за фактом проходження автотранспортом ваговій
 • ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою

Вагар працює з такими первинними документами:

 • товарно-транспортна накладна на ввезення
 • товарно-транспортна накладна на вивезення
 • товарно-транспортна накладна на внутрішнє переміщення
 • квитанція на зважування


Робота лабораторії

Лабораторія підприємства – структурний підрозділ, до функцій якого входить якісний контроль зерна і хлібопродуктів та їх якісне перетворення.

В "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" автоматизовані такі ділянки роботи лабораторії:

 • визначення якісних характеристик зерна і готової продукції з оформленням документа "лабораторний аналіз"
 • проставлення даних про лабораторні аналізи в первинних документах
 • ведення журналів лабораторних аналізів
 • введення документів кількісно-якісного перетворення зерна "Форма 34 (зведена)"
 • введення в програму "рецептів", які, одночасно, є виробничим завданням
 • формування спеціальних звітів, різноманітних аналізів якості зерна

Лабораторія працює з такими первинними документами:

 • Лабораторний аналіз
 • Форма 34 (зведена)
 • Акт розподілу
 • Спостереження стану зерна
 • Рецепт

Управління відносинами з власниками зерна

В конфігурації реалізовано:

 • облік договорів на постачання сировини, послуги елеватора і реалізацію продукції
 • автоматичний розрахунок послуг елеватора (приймання, сушіння, підробка, зберігання, переоформлення, відвантаження)
 • оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами
 • оформлення наказів на відвантаження і облік продукції

Виробництво і переробка

В "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" велику увагу приділено відображенню в програмі виробничих процесів, таких як:

 • списання сировини у виробництво
 • надходження продукції та напівфабрикатів з виробництва
 • переробка одного чи декількох найменувань ТМЦ з отриманням списку продукції (борошномельне виробництво)
 • фасування готової продукції у мішки та довільні ємності

Внутрішній облік зерна

Для автоматизації процесу внутрішнього обліку зерна призначені такі документи:

 • Наказ на вивезення
 • Наказ на переміщення
 • Акт на переміщення
 • Акт знищення непридатних відходів
 • Акт зачистки


ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ


Програмний продукт постачається в електронному вигляді. У комплект поставки входять всі необхідні дистрибутиви, документація, набір пін-кодів, реєстраційна анкета і користувацька угода. Можна придбати основну поставку програмного продукту разом з клієнтськими і серверними ліцензіями.

Дистрибутиви програмних продуктів доступні після придбання в особистому кабінеті користувача на Порталі ІТС.


ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСТАВОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Після придбання програмних продуктів партнеру в його особистий кабінет на порталі інформаційно-технологічного супроводу (далі – Портал ІТС) за адресою https://portal.bas-soft.eu/ буде передано комплект електронної поставки, що містить реєстраційний номер, пін-коди для активації продукту та його реєстрації, а також посилання на завантаження дистрибутиву, документації та інших матеріалів, які включено до складу придбаного продукту.

Продукт реєструється в базі технічної підтримки одночасно з передачею продукту партнеру. Після цього покупець продукту отримує статус офіційного користувача. Паперові варіанти реєстраційних карток не друкуються. Для підтвердження правомірності володіння ліцензійним продуктом користувачеві достатньо роздрукувати електронний варіант заповненої реєстраційної картки та мати документи, що підтверджують легальність придбання.

Партнер може передати користувачеві продукт різними способами:

 • завантажити та особисто встановити продукт на комп’ютер користувача
 • переслати комплект поставки електронною поштою
 • зареєструвати продукт в особистому кабінеті користувача на Порталі ІТС за адресою https://portal.bas-soft.eu/, після чого в особистому кабінеті користувача з’являться посилання на завантаження дистрибутиву та пін-коди, які необхідні для активації продукту

Звертаємо увагу, посилання на завантаження дистрибутиву будуть дійсні протягом 30 днів з моменту "відвантаження" продукту партнеру. Необхідно за цей період встигнути завантажити дистрибутив програмного продукту.

Документація та супровідні матеріали надаються у форматі ресурсу https://its.bas-soft.eu/. Документація має ієрархічну структуру ("дерево"), що складається з глав, при цьому кожна глава, у свою чергу, є вузлом ієрархічної структури. Таке представлення дозволяє відразу побачити зміст книги і швидко переходити до потрібної глави.

Для встановлення програми на комп’ютер необхідно розпакувати архів і запустити autorun.exe. Далі у діалозі можна встановити програму повністю "за один клік" або вибрати встановлення частинами, а також переглянути документацію та супровідні матеріали.

Рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для продуктів "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10, 20, 50 або 100 робочих місць), в разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання в серверному варіанті.


ЗНЯТТЯ З ПРОДАЖУ І ПІДТРИМКИ РІШЕННЯ "БУХГАЛТЕРІЯ ЕЛЕВАТОРА, МЛИНА І КОМБІКОРМОВОГО ЗАВОДУ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Одночасно з виходом прикладного рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" з 15.12.2020 р. знімаються з продажу програмні продукти, що містять конфігурацію "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України".

Звертаємо увагу, що електронні поставки програмних продуктів, що містять конфігурацію "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України", будуть доступні до завантаження до 31.01.2021 р. Починаючи з 01.02.2021 р. завантажити електронну поставку зазначених продуктів на Порталі ІТС буде неможливо.

В програмі "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" здійснюється підтримка законодавства 2020 року (включаючи регламентовану звітність 2020 року). Зміни законодавства 2021 року реалізовуватися не будуть. Підтримка програми "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" припиняється з 1 квітня 2021 року (після закінчення здачі звітності 2020 року).

Користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України", можуть перейти на прикладне рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" на пільгових умовах (див. розділ "Апгрейд основних поставок на пільгових умовах" та"Апгрейд ліцензій").

Перехід на прикладне рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" здійснюється оновленням актуальної версії конфігурації "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" редакції 1.2 (на момент виходу новини – версії 1.2.55.2), при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються (без змін і втрат).


АПГРЕЙД

Апгрейд основних поставок на стандартних умовах

Придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" на умовах апгрейду можуть зареєстровані користувачі перерахованих нижче програмних продуктів:

 • "BAS Бухгалтерія" версій Базова та ПРОФ
 • всі версії продуктів попередніх версій, що містять конфігурацію "Бухгалтерія для України"

Придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів" на умовах апгрейду можуть зареєстровані користувачі перерахованих нижче програмних продуктів:

 • "BAS Бухгалтерія" версій Базова та ПРОФ
 • всі версії продуктів попередніх версій, що містять конфігурацію "Бухгалтерія для України"
 • "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу"

Вартість апгрейду обчислюється за формулою: вартість придбаного програмного продукту мінус вартість переданого на апгрейд продукту плюс 27 грн., але не менше половини вартості продукту.

Для виконання апгрейду необхідно повернути реєстраційну картку, користувацьку угоду і ключ захисту платформи (тільки для продуктів з апаратним захистом). Ключі захисту конфігурації залишаються у користувачів для можливості архівного перегляду даних.


Апгрейд основних поставок на пільгових умовах

Придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" на умовах апгрейду за фіксованою ціною 300 грн. можуть зареєстровані користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" версії ПРОФ при наявності діючого договору ІТС.

Придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів" на умовах апгрейду за фіксованою ціною 300 грн. можуть зареєстровані користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" в комплекті на 5 користувачів при наявності діючого договору ІТС.

Звертаємо увагу, що пільговий апгрейд виконується тільки на основну поставку продукту без урахування додаткових і серверних ліцензій. Обмежень за термінами пільгового апгрейду немає.

Для виконання апгрейду необхідно повернути реєстраційну картку, користувацьку угоду і ключ захисту платформи (тільки для продуктів з апаратним захистом). Ключі захисту конфігурації залишаються у користувачів для можливості архівного перегляду даних.


Апгрейд ліцензій

Для користувачів, які здійснили перехід з програмних продуктів, що включають конфігурації "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України", на "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу", передбачений апгрейд клієнтських ліцензій цих галузевих продуктів на клієнтські ліцензії "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" на таку ж кількість робочих місць за фіксованою ціною 1320 грн.

Для виконання апгрейду, користувачам слід звертатися до членів САБ (див. список http://unionba.com.ua/participants).

Для виконання апгрейду необхідно повернути реєстраційну картку і користувацьку угоду програмного продукту, з якого виконується апгрейд. Ключі захисту конфігурації залишаються у користувачів для можливості архівного перегляду даних.

Користувач, який отримує продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" на умовах апгрейду, повинен завершити роботу в програмному продукті, що здається в апгрейд, до кінця поточного року з можливістю здачі річної звітності. Надалі він може користуватися зданим в апгрейд продуктом тільки для перегляду історичних облікових даних, але не повинен використовувати його для обліку поточної діяльності. Підтримка програмного продукту, зданого в апгрейд, не надається.

Якщо такі умови для користувача не прийнятні, то він може придбати продукт "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" без апгрейдної знижки, тобто за повну ціну.


Заміна типу захисту

Заміна типу захисту для продуктів "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" не передбачена.


СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сервісне обслуговування програмних продуктів "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором Інформаційно-технічної підтримки (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевий 1-ї категорії.

Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій з 9:30 до 17:30 у робочі дні (за розпорядком роботи київських підприємств):

 • за телефонами +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45
 • електронною поштою: hotline@bas-soft.eu

Підтримка в частині конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" здійснюється компанією "РАСК. ІН-АГРО" з 9:30 до 17:30 у робочі дні (за розпорядком роботи київських підприємств):

 • за телефоном: +38 (044) 394-50-81
 • електронною поштою: hotline@inagro.com.ua
 • система електронної комунікації "Skype": hot_line_in_agro

Оновлення платформи і прикладних рішень BAS публікуються на сайті https://dl.bas-soft.eu. Доступ на сайт здійснюється за логіном і паролем доступу на Портал ІТС.
Рарус - Автоматизація підприємств України.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі