16.12.2020

Продукт "GES: Управління елеватором, борошномельним, круп'яним, комбікормовим та олійним виробництвом" ТОВ "СофтІнформ" отримав сертифікат "Сумісно з програмами BAS"

Сертифікат "Сумісно з програмами BAS" отримав програмний продукт "GES: Управління елеватором, борошномельним, круп'яним, комбікормовим та олійним виробництвом", який розроблено і тиражується ТОВ "СофтІнформ". Продукт пройшов сертифікацію як доповнення до типового рішення "BAS ERP".


"GES: Управління елеватором, борошномельним, круп'яним, комбікормовим та олійним виробництвом"

Програмний продукт "GES: Управління елеватором, борошномельним, круп'яним, комбікормовим та олійним виробництвом" – це галузеве рішення, створене на базі типової конфігурації "BAS ERP".

Рішення призначене для автоматизації процесів оперативного обліку руху сировини і готової продукції, а також для ведення кількісно-якісного обліку сировини і готової продукції борошномельно-круп'яного, комбікормового і олійно-жирового виробництва на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Організації, що використовують програмний продукт "BAS ERP", можуть придбати конфігурацію "GES: Управління елеватором, борошномельним, круп'яним, комбікормовим та олійним виробництвом", інтегрувати її в єдину інформаційну систему, при цьому об'єднана конфігурація буде включати в себе цілий ряд галузевих підсистем, призначених для автоматизованого ведення обліку в частині підготовки та отримання галузевої регламентованої звітності (форми ЗХС, а також для олійно-жирової галузі).

Система дозволяє звести до мінімуму помилки людського фактору на підприємстві, а також прискорити роботу за рахунок зручного інтерфейсу і автоматичних обробок.


Звертаємо увагу на те, що окреме використання повного набору функціоналу продукту "GES: Управління елеватором, борошномельним, круп'яним, комбікормовим та олійним виробництвом" і додаткових ліцензій до нього, без інтеграції з рішеннями, що містять конфігурацію "BAS ERP", не передбачено.

Додаткову інформацію щодо продукту можна отримати, звернувшись до ТОВ "СофтІнформ":

Термін дії даного сертифіката - до 16.12.2022 року.


Функціональні можливості системи: 


Організації, що використовують програмний продукт “Business automation software for enterprise resource planning”, можуть придбати конфігурацію “GES Управління елеватором, борошномельним, круп’яним, комбікормовим та олійним виробництвом”, інтегрувати її в єдину інформаційну систему, при цьому об’єднана конфігурація буде включати в себе цілий ряд галузевих підсистем, призначених для автоматизованого ведення обліку в частині підготовки та отримання галузевої регламентованої звітності (форми ЗХС, а також для олійно-жирової галузі).


ГОЛОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ

Система дозволяє звести до мінімуму помилки людського фактору на підприємстві, а також прискорити роботу за рахунок зручного інтерфейсу і автоматичних обробок.

Звертаємо увагу на те, що окреме використання повного набору функціоналу продукту “GES Управління елеватором, борошномельним, круп’яним, комбікормовим та олійним виробництвом” і додаткових ліцензій до нього, без інтеграції з рішеннями, що містять конфігурацію “Business automation software for enterprise resource planning” не передбачено.

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Облік руху сільськогосподарської продукції згідно вкладених договорів на закупівлю сировини та продаж готової продукції:

 • Облік руху сировини згідно видаткових накладних та по актам приймання-передачі по договорам на закупівлю або продаж сільськогосподарської продукції, в розрізі закупівельних та фактичних цін, кількості, дат, контрагентів та культур.
 • Виконання договорів на закупівлю по фактичному надходженню с/г продукції на склади зберігання, в кількості та грошовому еквіваленті.
 • Облік розрахунків з контрагентами по договорам купівлі-продажу.

ЛОГІСТИКА

Облік кількості перевезеної сировини та готової продукції та взаєморозрахунки з перевізниками:

 • Організація контролю за встановленням вартості перевезення сировини і готової продукції, а також кількісних параметрів;
 • Автоматизація розрахунку вартості послуг з перевезення сировини і готової продукції;
 • Автоматичний розрахунок спад (за нормою і понаднормово) при перевезенні сировини і готової продукції;
 • Розрахунок убутку під час перевезення при зміні якісних показників;
 • Розрахунок вартості простоїв з вини замовника;
 • Звітність з перевезення сировини і готової продукції

ВИРОБНИЦТВО

Оперативний облік виробництва готової продукції включає:

 • Облік прийнятої сировини для виробництва продукції за кількісно-якісними показниками в розрізі контрагентів та в цілому;
 • Звіт виробництва за зміну (у розрізі кількісно-якісних показників і по контрагентам);
 • Облік передачі готової продукції та п / фабрикатів на склад;
 • Галузеві та типові форми документів і звітності;
 • Облік відпуску продукції по кількісно-якісними показниками зі складу;

СКЛАД СИРОВИНИ

Оперативний облік складу сировини включає в себе наступне:

 • Облік приймання сировини за кількісно-якісними показниками в розрізі контрагентів та в цілому;
 • Переміщення сировими між складами за кількісно-якісними показниками в розрізі контрагентів та в цілому;
 • Підробка сировини;
 • Облік непридатних відходів;
 • Передача сировини в виробництво;
 • Галузеві та типові форми документів і звітності.

ЕЛЕВАТОР

Ведення в базі даних всієї необхідної довідкової інформації:

 • про с / г культурах;
 • про умови їх зберігання;
 • про норми спад і способах їх розрахунку;
 • про ціни на послуги і базисних показниках.

Ведення в базі даних всіх операцій із зерном за кількістю та якістю:

 • приймання;
 • підробіток;
 • вивіз непридатних відходів;
 • переоформлення;
 • відвантаження;
 • акт-розрахунок по партії зерна;
 • зачистка загальної партії зерна.

Автоматичне виконання розрахунків, пов’язаних з рухом зерна на підприємстві за кількістю та якістю:

 • розрахунок умовно-залікової ваги;
 • розрахунок умовного списання усушки;
 • розрахунок кількості відходів та балансу сміттєвої домішки;
 • розрахунок ваги чистого зерна, допустимого до видачі за фактичними показниками якості;
 • розрахунок спад за формулами і природного убутку при зберіганні за нормами, способу і терміну зберігання.

Автоматичний розрахунок послуг зернового складу:

 • оплата за тонно-відсотки зниження вологості і сміттєвої домішки при підробці;
 • оплата за приймання та відвантаження зерна;
 • оплата за переоформлення зерна;
 • оплата за зберігання зерна (з використанням різних методик розрахунку).

Мінімізація людського фактору при введенні первинних документів з обліку зерна:

 • контроль правильності операцій;
 • автоматичне введення ваги за даними електронних ваг;
 • контроль максимального ваги зерна, допустимого до відвантаження або переоформленню із заданою якістю;
 • реєстрація змін даних заднім числом.

Можливість повноцінної роботи в програмі для користувача, який не має спеціальної підготовки в області обліку зерна і не володіє методикою розрахунків:

 • для правильної роботи необхідно тільки вводити дані в первинні документи – всі розрахунки виконуються програмою;
 • програма контролює дії користувача і не допускає логічно неправильних операцій (наприклад – проведення витрат без приходу, проведення акту-розрахунку по партії зерна, по якій не було витрати).

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

На додаток до функціонала типового рішення «Business automation software for enterprise resource planning», програмний продукт «GES Управління елеватором, борошномельним, круп’яним, комбікормовим та олійним виробництвом» містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного бухгалтерського обліку та системи контролю за використанням грошей.


Рарус - Автоматизація підприємств України.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі