Автоматизація роботи ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
25.12.2009

Автоматизація роботи ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"

Галузь замовника - Управління підприємством

Замовник - ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод"

Впровадження ПЗ в "Зуївський енергомеханічний завод" проводилося Рарус Київ


Галузь підприємства: Машинобудування, приладобудування

Кількість робочих місць: 27

Веб-сайт клієнта:  немає


Автоматизовані ділянки роботи (обліку):


 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників:
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності:
   • Бухгалтерський облік та звітність:
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків,
   • Податковий облік,
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow),
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами:
  • Облік та звітність за національними стандартами:
   • Україна,
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM):
  • Кадровий облік,
  • Розрахунок зарплати,
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками:
  • Взаєморозрахунки з постачальниками,
  • Облік приходу ТМЦ,
  • Облік невідфактурованих поставок,
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг:
  • Облік виробничих замовлень,
  • Облік витрат на виробництво,
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації,
  • Розрахунок фактичної собівартості,
  • Облік послуг виробничого характеру,
  • Облік діяльності допоміжних виробництв,
  • Облік спецодягу та спецоснащення,
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS):
  • Склад та логістика:
   • Управління складськими запасами,
   • Управління ордерним складом,
   • Облік ТМЦ в цехових коморах,
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг:
   • Оформлення замовлень покупців,
   • Облік продажів,
   • Взаєморозрахунки з покупцями,
   • Оптова торгівля,
 • Управління майном/основними засобами:
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР):
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM),
 • Облік експортно-імпортних операцій.


photo_zez.jpg


Цитата з відгуку клієнта:


"...У 2009 році керівництвом підприємства було прийнято рішення переглянути існуючу систему автоматизації. Таке рішення було викликане необхідністю створення єдиної системи обліку на підприємстві і потребою в оперативному отриманні інформації керівництвом для прийняття необхідних управлінських рішень. Основною вимогою до системи автоматизації була можливість ведення управлінського, бухгалтерського та податкового обліку в єдиній інформаційній базі, а також можливість адаптації системи під специфіку підприємства. 

Фахівці прийняли рішення використовувати продукт "Управління виробничим підприємством для України" як найбільш відповідний вимогам підприємства.

Для реалізації проекту з автоматизації була запрошена фірма "Константа". Вибір був обумовлений тим, що ТОВ "Константа" має статус ЦКП і великий досвід впровадження подібних продуктів, що гарантує високу якість виконання робіт з впровадження та супроводу програмних продуктів. Також "Константа" надає кваліфіковане навчання персоналу роботі з програмними продуктами.

Співробітниками ТОВ "Константа" було вироблено початкове навчання користувачів, надана допомога в налаштуваннях параметрів обліку та перенесенні нормативно-довідкової інформації та залишків з існуючих джерел. З жовтня 2009 року на підприємстві була розпочата експлуатація системи. При цьому співробітники ТОВ "Константа" надавали консультаційні послуги і виконували додаткову адаптацію системи під специфіку підприємства.

В рамках проекту були автоматизовані наступні ділянки: 

1.Облік закупівель.
2.Облік продажів.
3.Облік взаєморозрахунків з покупцями, постачальниками, підзвітними особами.
4.Облік запасів.
5.Облік рухів грошових коштів.
6.Облік ОЗ, НМА, МШП, інвестицій.
7.Управління замовленнями покупців.
8.Управління замовленнями у виробництві.
9.Управління ремонтами. 
10.Розрахунок зарплати співробітників, в тому числі відрядної за нарядами.
11.Накопичення і розподіл витрат діяльності підприємства по підрозділах, замовленнях на виробництво.
12.Розрахунок собівартості продукції і виробничих послуг основного і допоміжного виробництва, в тому числі по замовленнях на виробництво.
13.Бухгалтерський облік.
14.Податковий облік.

В результаті плідної спільної роботи співробітників підприємства і ТОВ "Константа" були автоматизовані 27 робочих місць.

За час проведення роботи по впровадженню програмного продукту ТОВ "Константа" проявило себе з кращого боку, показало себе як надійний партнер, готовий і здатний оперативно і якісно вирішувати поставлені завдання. Надалі плануємо продовжувати нашу співпрацю".

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі