Автоматизація роботи Орендне підприємство "Шахта ім.А.Ф.Засядько" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
24.05.2011

Автоматизація роботи Орендне підприємство "Шахта ім.А.Ф.Засядько" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"

Галузь замовника - Управління підприємством

Замовник - Орендне підприємство "Шахта ім.А.Ф.Засядько"

Впровадження ПЗ в "Шахта ім. А.Ф.Засядько" проводилося Рарус Київ


Галузь підприємства: Виробництво, ПЕК

Кількість робочих місць: 25

Веб-сайт клієнта:  немає


Автоматизовані ділянки роботи (обліку):


 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників:
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності:
   • Бухгалтерський облік та звітність:
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків,
   • Податковий облік,
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow),
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами:
  • Облік та звітність за національними стандартами:
   • Україна,
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками:
  • Взаєморозрахунки з постачальниками,
  • Облік приходу ТМЦ,
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг:
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП),
  • Облік витрат на виробництво,
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації,
  • Розрахунок фактичної собівартості,
  • Облік послуг виробничого характеру,
  • Облік діяльності допоміжних виробництв,
  • Переробка давальницької сировини,
  • Облік спецодягу та спецоснащення,
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS):
  • Склад та логістика:
   • Управління складськими запасами,
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг:
   • Облік продажів,
   • Оптова торгівля,
 • Управління майном/основними засобами:
  • Облік бібліотечного фонду,
 • Галузева специфіка:
  • Формування галузевої звітності,
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників,
 • Облік експортно-імпортних операцій.


zasyadko.jpg


Цитата з відгуку клієнта:


"...Існувавший на підприємстві до впровадження комплекс облікових систем, був розрізненим і не дозволяв вести консолідований прозорий бухгалтерський облік в єдиному інформаційному просторі. Існувала проблема відірваності даних оперативного та бухгалтерського обліку, була відсутня можливість повноцінного формування первинних документів.

Вивчивши існуючі на ринку пропозиції автоматизації системи обліку, керівництвом АП "Шахта ім. А.Ф. Засядько" було прийнято рішення використовувати ПП "Управління виробничим підприємством", як найбільш відповідний вимогам організації. 

Для реалізації проекту з автоматизації була обрана компанія "Теллур.Константа". Такий вибір був обумовлений тим, що "Теллур.Константа" має статус ЦКП і великий досвід впровадження подібних проектів. Фахівці "Теллур.Константа" володіють знаннями та досвідом в області постановки і автоматизації обліку на підприємствах, впевнено використовують технологію проектного впровадження. 

Співробітниками ТОВ "Теллур.Константа" було проведено початкове навчання користувачів, надано допомогу в налаштуваннях параметрів обліку та перенесенні нормативно-довідкової інформації та залишків з існуючих джерел. З січня 2011 року на підприємстві була розпочата експлуатація системи. При цьому співробітники "Теллур.Константа" надавали консультаційні послуги та виконували додаткову адаптацію системи під специфіку підприємства.

В рамках проекту були автоматизовані наступні ділянки:

1. Облік запасів.
2. Облік грошових коштів.
3. Облік взаєморозрахунків.
4. Облік ОЗ, МНМА, МШП, НМА, інвестицій.
5. Облік накопичення і розподілу витрат.
6. Розрахунок собівартості продукції.
7. Бухгалтерський та податковий облік.

Проект з автоматизації обліку компанії успішно завершено. В результаті плідної спільної роботи співробітників АП "Шахта ім. А.Ф.Засядько" та ТОВ "Теллур.Константа" було автоматизовано 25 робочих місць.

За час роботи провденія робіт по впровадженню програмного продукту ТОВ "Теллур.Константа" проявило себе як надійний партнер, оперативно і якісно вирішальний поставлені завдання. Надалі плануємо продовжувати нашу співпрацю в рамках абонентського обслуговування".

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі