Автоматизація ПП "Берта плюс" на базі ПП "Управління торговим підприємством"
01.09.2011

Автоматизація ПП "Берта плюс" на базі ПП "Управління торговим підприємством"

Галузь замовника - Управління підприємством

Замовник - ПП "Берта плюс"

Впровадження ПЗ в "Берта плюс" проводилося Рарус Київ


Галузь підприємства: Торгівля продуктами харчування

Кількість робочих місць: 250

Кількість вводяться документів день: 6000

Веб-сайт клієнта:   https://berta.ua/

Автоматизовані ділянки роботи (обліку):


 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників:
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності:
   • Бухгалтерський облік та звітність:
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків,
    • Банк та каса,
    • Розрахунки з контрагентами,
    • Товарно-матеріальні цінності,
    • Торговельні операції,
    • Основні засоби (необоротні активи),
    • Нематеріальні активи,
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік,
    • Завершення періоду,
    • Облік у відокремлених підрозділах,
    • Регламентована звітність,
   • Податковий облік,
  • Бюджетування, фінансове планування,
  • Фінансовий аналіз,
  • Управлінський облік,
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC,
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI),
  • Аналіз даних і прогнозування,
  • Консолідація даних,
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами:
  • Облік та звітність за національними стандартами:
   • Україна,
 • Документообіг (ECM):
  • Облік договорів,
  • Облік і контроль виконання доручень,
  • Облік робочого часу,
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM):
  • Кадровий облік,
  • Аналіз кадрового складу,
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів,
  • Облік робочого часу,
  • Розрахунок зарплати,
  • Підготовка регламентованої звітності,
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками:
  • Планування закупівель,
  • Оформлення замовлень постачальникам,
  • Управління відносинами з постачальниками,
  • Формування графіка оплати постачальникам,
  • Управління ланцюжками поставок,
  • Облік приходу ТМЦ,
  • Облік невідфактурованих поставок,
  • Взаєморозрахунки з постачальниками,
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS):
  • Склад та логістика:
   • Управління складськими запасами,
   • Управління ордерним складом,
   • Резервування ТМЦ,
   • Логістика адресного складу,
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів,
   • ABC/XYZ аналіз запасів,
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг:
   • Планування продажів,
   • Ціноутворення, прайс-листи,
   • Оформлення замовлень покупців,
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень,
   • Облік продажів,
   • Аналіз продажів ABC/XYZ,
   • Формування графіка надходження оплат,
   • Взаєморозрахунки з покупцями,
   • Оптова торгівля,
   • Роздрібна торгівля,
  • Транспорт:
   • Облік власного транспорту,
   • Облік рухомого складу,
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами:
  • Автоматизація бізнес-процесів.


berta.jpg


Детальний опис виконаних робіт

 • Доставка програмних продуктів в офіс замовника.
 • Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника.
 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу.
 • Продаж обраних програмних продуктів.
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи.
 • Перенесення даних з попередніх систем автоматизації.
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку.
 • Методичне забезпечення специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (вимоги до адаптації).
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт.
 • Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів.
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація).
 • Підключення спеціалізованого обладнання (наприклад, торгового обладнання).
 • Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації.
 • Індивідуальне навчання в офісі замовника.
 • Навчання в групі в навчальному класі партнера.
 • Навчання в групі в офісі замовника.
 • Встановлення та налаштування системного і мережевого програмного забезпечення.
 • Встановлення та налаштування серверів, робочих станцій і периферійного обладнання.

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Щомісяця здійснюється доставка і установка комплекту поставки ІТС на робоче місце користувача.
 • Щомісяця проводяться роботи із оновлення платформи та типових рішень, діагностики стану інформаційної бази, створення архівних копій.
 • Використовується інтернет-версія ІТС та інтернет-сервіси ІТС.
 • Здійснюється консультування з методологічних питань роботи з програмними продуктами.
 • Здійснюється консультування з технічних питань роботи з програмними продуктами.
 • Оформлений платний договір ІТС.
 • Виконано налагодження та перевірку доступу до сайту підтримки користувачів.
 • Проводиться оновлення платформи і типових рішень, діагностика стану інформаційної бази, створення архівних копій.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі