ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

36 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
"ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування" відноситься до EAM-систем.

Програмний продукт містить ряд можливостей, що дозволяють підвищити ефективність роботи різних служб підприємств і надає:

 • керівництву підприємства та управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу: широкі можливості аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами підприємства для підвищення конкурентоспроможності, забезпечується "прозорість" виробничих активів;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою та іншою діяльністю щодо забезпечення процесу виробництва: інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам ремонтних служб: можливість використання продуктів як основи для управління роботами - ведеться архів всієї нормативної та технічної документації, розраховуються графіки ППР, виписуються наряди на ремонтні роботи, ведеться облік ремонтних робіт;
 • працівникам облікових служб підприємства: засоби для автоматизованого ведення обліку у повній відповідності до вимог законодавства та корпоративних стандартів підприємства.

Рішення може використовуватися як на окремих підприємствах, так і у виробничих холдингах для забезпечення уніфікації виробничого та регламентованого обліку ремонтів.

При розробці конфігурацій "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування" враховувалися як сучасні міжнародні методики управління підприємством (EAM, CMMS, MRP II, CRM, SCM, ERP та ін.), так і досвід успішної автоматизації підприємств.

Функціональні можливості програмного продукту

1. Ведення списку обладнання

Для ведення списку обладнання в системі передбачений ієрархічний довідник "Об'єкти ремонту".

Глибина і структура дерева довільна. Зазвичай відбивається виробничо-технологічна структура підприємства, до одиниць обладнання, що вимагає планування та обліку ремонтів.
Об'єкти ремонту та обслуговування – це елементи дерева. Кожен елемент представлений інформацією про паспортні дані конкретного об'єкта ремонту.

2. Довідники системи

В системі ведуться наступні довідники:

 • Види дефектів: призначений для зберігання списку можливих видів дефектів використовуваного на підприємстві обладнання. За допомогою довідника можна зробити додаткову класифікацію однотипних видів дефектів різних об'єктів ремонту;
 • Види графіків робіт: містить перелік всіх графіків роботи підприємства і зберігає в собі інформацію про обсяги робочого часу по днях і/або змінам. Параметри графіка задаються в помічнику заповнення графіка, який дозволяє задати загальні параметри, і на підставі цих параметрів автоматично заповнити графік роботи на черговий рік. Графік можна заповнити по одному із запропонованих шаблонів або виконати налаштування вручну;
 • Ремонтні групи об'єктів ремонту: ремонтна група - це група об'єктів ремонту з однаковими нормативними ТО і ремонтами. Ремонтні групи призначені для спрощення введення інформації про нормативні ремонти по кожному об'єкту ремонту і для мінімізації розміру бази даних системи. Кожна ремонтна група об'єднує в собі нормативні ТО і ремонти для списку однотипних об'єктів ремонту. Об'єкт ремонту може входити тільки в яку-небудь одну ремонтну групу. Для завдання нормативного ремонту в ремонтній групі необхідно встановити відповідність між видом ремонту, технологічною операцією (з нормативами) і способом планування цього ремонту. Після заповнення списку нормативних ТО і ремонтів необхідно в закладці "Склад ремонтної групи" форми введення/коригування ремонтної групи заповнити список однотипних об'єктів ремонту, для яких зазначені ТО і ремонти є нормативними;
 • Технологічні карти ремонтів: при введенні технологічної карти ремонту вказується перелік технологічних операцій. Невід'ємними реквізитами кожної технологічної операції є матеріально-технічне забезпечення та забезпечення трудовими ресурсами, а також РД та Інструкції, що регламентують даний ремонт.
 • Паспорт обладнання: для кожного об'єкта ремонту можна вказати наступні основні паспортні дані: завод виробник, дата випуску, номер паспорта, заводський номер, технологічний номер, інвентарний номер.
 • Об'єкт ремонту: для кожного об'єкта ремонту в системі передбачена можливість зберігання інформації про всі виконані ремонти. Задаються технічні характеристики об'єкта ремонту, передбачена можливість ведення обліку значень контрольованих показників обладнання, а також журналу напрацювання обладнання. Для кожного обладнання уповноваженим співробітником в систему вносяться значення напрацювання. Кількість видів напрацювання для кожного об'єкта не обмежена.

3. Планування ремонтів

Для ведення графіків ППР призначений список графіків ППР. При введенні графіка ППР в системі необхідно вказати наступні основні дані:

 • дату складання графіка;
 • період, на який необхідно скласти графік;
 • організацію, для якої складається графік;
 • підрозділ, для якого складається графік;
 • список об'єктів ремонту, для яких необхідно скласти графік;
 • перелік видів ТО і ремонтів для кожного об'єкта ремонту, які необхідно включити в графік.

Для зручності Користувача в системі реалізована можливість автоматичного підбору групи об'єктів ремонту.

Оперативне планування ремонтних робіт в системі проводиться у вигляді ремонтних заявок, в які можна включати тільки необхідні матеріали і операції, затверджені в специфікаціях і технологічних картах. При створенні заявок автоматично визначаються планові витрати, а при обліку ходу виконання ремонтів матеріали і трудовитрати списуються на конкретний ремонт.

Заявка може бути ініційована однією з наступних подій:

 • Виявлений дефект обладнання - в цьому випадку буде сформована заявка на позаплановий ремонт.
 • Настання дати планового ремонту за графіком ППР - в цьому випадку буде сформована заявка на плановий ремонт.

На підставі сформованих заявок на ремонт формуються наряди на виконання ремонтних робіт. Наряд видається виконавцям (робітнику, бригаді) до початку роботи. Наряд заповнюється автоматично на підставі інформації, зазначеної в заявці, і містить наступну інформацію:

 • перелік ремонтів та їх технологічних операцій;
 • терміни виконання робіт;
 • перелік ремонтного персоналу та його кваліфікації;
 • розцінка;
 • форми оплати.

Облік виконаних робіт в системі здійснюється шляхом формування актів виконаних робіт. Акт виконаних робіт формується на підставі наряду. Після введення і проведення акту виконаних робіт витрати МТО і трудовитрати можуть бути списані.

 • Обслуговування обладнання: під проведенням обслуговування розуміються роботи, що проводяться без зупинки обладнання, роботи, що виконуються експлуатаційним персоналом. Зазвичай це роботи, включені в ТО 0, ведення журналу оглядів обладнання, занесення показання лічильників.
 • Облік оглядів обладнання: в системі передбачена можливість автоматичного складання планів оглядів. Всі виявлені при оглядах дефекти: несправності в роботі обладнання, відхилення від нормального стану обладнання, в тому числі не потребують негайної зупинки для їх усунення, повинні бути зафіксовані експлуатаційним персоналом в журналі дефектів.
 • Розрахунок потреби в МТО: для визначення потреби в запасних частинах, матеріалах і інструментах на необхідний період в системі повинні бути сформовані графіки ППР на цей період. На підставі інформації про плановані нормативні ТО і ремонти система автоматично розраховує потребу в запасних частинах, матеріалах і інструментах. Інформація про потребу в МТО виводиться у звіті "План МТО".
 • Метрологія: обслуговування засобів вимірювань: всі роботи з ремонтів і повірці засобів вимірювання відображаються в системі аналогічно описаним ремонтам. Для ведення обліку значень контрольованих показників обладнання призначений документ "Облік контрольованих показників".
 • Формування бюджету на ремонти і технічне обслуговування: в системі передбачена можливість формування бюджетів на ТО і ремонти та обліку витрат. Суми витрат виводяться у звіті "Прямі витрати на виконання ремонтів".
 • Контроль витрат МТО: для контролю витрат на МТО призначений звіт "План-фактний аналіз витрат МТО".
 • Контроль трудовитрат: для контролю витрат на трудові ресурси призначений звіт "План-фактний аналіз трудовитрат".
 • Планування персоналу: інформація про планову потребу в персоналі виводиться в звіті "Планова зайнятість співробітників для ремонтних робіт". При роботі системи у складі" Управління виробничим підприємством для України " доступні всі можливості Управління персоналом.

4. Інформація для бухгалтерії

 • Зв'язок з урахуванням основних засобів: при роботі системи у складі "Управління виробничим підприємством для України", якщо об'єкт ремонту є основним засобом, необхідно вказати це в системі для можливості обліку основних засобів.
 • Інтеграція з бухгалтерією: в систему бухгалтерського обліку передаються документи для відображення факту ремонту в бухгалтерському обліку.

5. Єдине інформаційне середовище - основа EAM системи

Найбільший ефект від застосування даного програмного продукту досягається при інтеграції з типовою конфігурацією "Управління виробничим підприємством". Інструкція по інтеграції наведена в книзі "ТОІР Керівництво користувача", що входить в комплект поставки.

Порівняння версій спеціалізованого рішення

Функціональність

ТОІР

ТОІР 2 КОРП

Облік обладнання та нормативів ремонту

+

+

Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов'язань виробника

-

+

Автоматично формуються ієрархії об'єктів ремонту

-

+

Облік показників експлуатації

+

+

Автоматизація ремонтів по стану

-

+

Планування технічного обслуговування та ремонтів

+

+

Планування технічного обслуговування та ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів

-

+

Планування технічного обслуговування та ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів

-

+

Управління нарядами і роботами

+

+

Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки

-

+

Настроювані бізнес-процеси

-

+

Система оповіщень

+/-

+

Базова звітність з аналізу ефективності ТОІР

+

+

Аналіз показників ефективності ТОІР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників

-

+

Інтеграція з "Документообіг"

+/-

+

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

6 000 ₴ Замовити

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

25 500 ₴ Замовити

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

45 000 ₴ Замовити

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

81 000 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі