PDM Управління інженерними даними 4 (PLM)

42 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
"PDM Управління інженерними даними" рішення, яке дозволяє керувати електронною структурою виробу, файловим архівом конструкторської і технологічної документації, вести облік оригіналів і копій паперового архіву, розраховувати трудові і матеріальні норми, оперувати електронними повідомленнями дизайнерських змінах, розмежувати права доступу до конструкторської та технологічної інформації. Впровадження продукту на підприємстві істотно скорочує терміни випуску продукції за рахунок автоматизації процесу запозичення компонентів виробів і надання інструментів контролю потоку робіт за проектами при конструкторсько-технологічній підготовці виробництва.

"PDM Управління інженерними даними" забезпечує:

 • Управління складом проектованих виробів;
 • Спільну роботу всіх користувачів з проектною інформацією;
 • Захист даних і спеціалізацію користувачів і груп, що визначається правами доступу до інформації;
 • Управління електронним архівом документів з конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, включаючи операції запозичення складу;
 • Багатоваріантне проектування;
 • Зберігання варіантів, що не увійшли в основний проект;
 • Пошук вузлів і деталей за різними проектами;
 • Пошук документів;
 • Напівавтоматичну нумерацію (позначення) вузлів, деталей і документів;
 • Можливість переглядати документи, креслення і тривимірні моделі різних графічних форматів;
 • Контроль унікальності позначень виробів (документів);
 • Можливість перевірки комплектності випущеної документації;
 • Контроль номенклатури застосовуваних матеріалів і сортаменту;
 • Роботу з довідником номенклатури;
 • Контроль термінів випуску робочої документації;
 • Облік надходження робочої документації в архів;
 • Формування на будь-якій стадії проекту різних звітів за результатами проектування;
 • Формування специфікації і різних відомостей;
 • Запуск додатків для редагування документів прямо з системи;
 • Ведення технологічних маршрутів;
 • Можливість завдання різних матеріальних і трудових норм в залежності від технологічних маршрутів на виріб;
 • Облік основного і допоміжного матеріалів і оснащення;
 • Облік напівфабрикатів в точках технологічних маршрутів;
 • Обробку складальних одиниць, що не підлягають обліку при плануванні (т.зв. "фантомів").

Ключові конкурентні переваги "PDM Управління інженерними даними"

 1. Використовує технологічні переваги платформи "1С:Підприємство 8.2" з організації інтерфейсу користувача.
 2. Є параметричною системою - дозволяє не тільки використовувати конфігурування виробів по фіксованих шляхах, а й закласти в виріб за допомогою параметрів можливість конфігурування при проектуванні, реалізовано автоматичне ревізіонування елементів, а також підтримка серійних номерів, керованих складальних одиниць, автоматична побудова складу виробу за останніми змінами, за значеннями параметрів, за сповіщеннями про зміну і стадії виробництва.
 3. Реалізована нова інтеграція з CAD-системами: конструктор працює тільки всередині CAD-системи, при цьому дані автоматично передаються в "PDM Управління інженерними даними".

Найбільший ефект від застосування "PDM Управління інженерними даними" досягається при інтеграції з типовою конфігурацією "Управління виробничим підприємством для України": таким чином реалізується технологія PLM (англ. Product Lifecycle Management) - технологія управління життєвим циклом виробів.

Що дає підприємству впровадження системи "PDM Управління інженерними даними"

Впровадження "PDM Управління інженерними даними" дозволяє змінити методологію конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, організувати процес підготовки виробництва в розрізі ведення конструкторсько-технологічної інформації про виріб (склад виробу, технологічні процеси виготовлення, технологічні маршрути, матеріали, трудомісткість виготовлення), а не як процес випуску і зміни документів.

Система є загальним структурованим сховищем інформації, яке дозволяє систематизувати, впорядкувати, обробити і уточнити взаємопов'язану інформацію про вироби, служить середовищем колективної роботи фахівців різних служб, об'єднаних загальним бізнес-процесом.

Процеси підготовки виробництва і проведення змін ефективно контролюються отриманням зведеної інформації в різних розрізах з урахуванням всіх пов'язаних факторів. Робота служб і окремих фахівців стає більш скоординованою. Зменшується ймовірність виконання неактуальних робіт, появ повідомлень на зміну, що суперечать один одному.

Зв'язок кожного елемента PDM-системи з номенклатурою забезпечує отримання інформації про вид відтворення даної комплектуючої, основних її постачальників, аналогах, наявності на складі та іншої подібної інформації. Це дозволяє формувати оперативні управлінські рішення, грунтуючись на достовірності даних всередині ERP-системи, з одного, і PDM-системи, з іншого боку. Робота конфігурації "PDM Управління інженерними даними" не порушує цілісність конфігурації "1C:Управління виробничим підприємством для України", яка залишається типовим рішенням і може підтримуватися самостійно. При використанні на підприємстві конфігурації "Управління торгівлею для України", PDM-система бере на себе завдання з розрахунку матеріальних витрат на виріб, наявності резерву на складі і так далі.

Вигоди від використання "PDM Управління інженерними даними"

Основною вигодою від використання на підприємстві "PDM Управління інженерними даними" є скорочення часу розробки виробу, тобто скорочення часу виходу виробу на ринок і підвищення якості виробу. Скорочення часу виходу на ринок досягається в першу чергу за рахунок підвищення ефективності процесу проектування виробу:

 • Позбавлення конструктора від непродуктивних витрат свого часу, пов'язаних з пошуком, копіюванням і архівуванням даних, що становить 25-30% його часу;
 • Поліпшення взаємодії між конструкторами, технологами та іншими учасниками ЖЦ виробу за рахунок підтримки методики паралельного проектування, що призводить до скорочення кількості змін виробу;
 • Значне скорочення терміну проведення зміни конструкції виробу або технології його виробництва за рахунок поліпшення контролю за потоком робіт у проекті;
 • Різке збільшення частки запозичених або злегка змінених компонентів у виробі (до 80%) за рахунок надання можливості пошуку компонента з необхідними характеристиками.

Одним з двох базових компонент "PDM Управління інженерними даними" є система управління структурою виробу, що включає в себе редактор структури виробу, засоби запозичення, пошуку, застосовності і т. д.

Другим базовим компонентом є система управління технологією виготовлення, що забезпечує підготовку і ведення технології на вироби на всіх етапах підготовки виробництва і самого виробництва, а також технології ремонту та утилізації.

Модуль управління змінами служить для внесення регламентованих змін в структуру виробу і технологію.

Модуль управління довідковими даними служить для організації електронних довідкових систем, нормативна база яких буде відповідати нормативній базі підприємства.

Управління електронним і паперовим архівом документації дозволяє забезпечити електронний документообіг між підрозділами не тільки інженерних документів, а й документів підприємства.

Завдання нормування часу і норм витрати матеріалів вирішуються спеціалізованими розрахунковими засобами.

Повністю автоматизована взаємодія системи "PDM Управління інженерними даними" з ERP дозволяє в найкоротші терміни вийти на завдання планування і управління виробництвом з достовірними даними, а також підтримувати їх в актуальному стані.

PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

15 000 ₴ Замовити

PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

63 000 ₴ Замовити

PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

120 000 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі