Управління сільськогосподарським підприємством для України

Управління сільськогосподарським підприємством для України

150 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
"Управління сільськогосподарським підприємством для України" - є комплексним інструментом, що охоплює основні контури управління та обліку на підприємствах агробізнесу. На додаток до функціонала типового рішення «Управління виробничим підприємством для України» продукт містить функції, обумовлені особливостями ведення артілі діяльності в Україні, і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності сільськогосподарського підприємства, у тому числі: планування сільгоспдіяльності в рослинництві виробничий облік сільгосп і ремонтних робіт і послуг; облік роботи автотранспорту; виробничий облік в молочному і м'ясному тваринництві (ВРХ, груповий та індивідуальний облік), виробничий облік на свинокомплексі (груповий та індивідуальний облік), відображення сільгосп діяльності в регламентованому обліку.

"Управління сільськогосподарським підприємством для України" дозволяє ефективно, з мінімальними витратами управляти всіма підрозділами підприємства: фінансовою, бухгалтерською та кадровою службою, рослинницькими, тваринницькими, автотранспортними та допоміжними підрозділами.

"Управління сільськогосподарським підприємством для України" дозволяє управляти інформацією про роботу і ресурси всього підприємства, здійснювати стратегічний і поточний контроль, оцінювати ефективність використання ресурсів. Формувати дані для стратегічного прогнозу та оцінки стану системи управління підприємства, застосовувати прогресивні системи нарахування заробітної плати та матеріального стимулювання персоналу.

Впроваджуючи "Управління сільськогосподарським підприємством для України", компанія отримує комплексне рішення для створення та автоматизації системи управління. Адаптація рішення під специфіку бізнес-процесів підприємства здійснюється на рівні налаштувань користувача, при цьому не потрібно вносить зміни в код конфігурації, що знижує вартість впровадження та супроводу.

Ефективна робота підприємства з використанням рішення "Управління сільськогосподарським підприємством для України " стає конкурентною перевагою компанії, базою для розвитку і зростання бізнесу.

Рішення "Управління сільськогосподарським підприємством для України" дозволяє автоматизувати основні процеси і функції:

 • Планування сільгоспдіяльності;
 • Виробничий облік сільгоспробіт і послуг;
 • Відображення сільгоспдіяльності в регламентованому обліку;
 • Виробничий облік КРС (індивідуальний);
 • Виробничий облік КРС (груповий);
 • Планування діяльності свинокомплексу;
 • Виробничий облік на свинокомплексі (індивідуальний);
 • Виробничий облік на свинокомплексі (Груповий);
 • Облік розрахунків з оренди земельних паїв;
 • Облік кредитів і застав;
 • Оптимізація розміщення сільгоспкультур.

Використання рішення підприємствами-сільгоспвиробниками дозволяє

Керівникам:

Всебічно і оперативно контролювати фінансові та матеріальні ресурси в різних аналітичних розрізах обліку (підприємство, підрозділ, сільгоспкультура, поле, вид робіт, механізатор, одиниця сільгосптехніки, ферма і т.д.).

Фінансовій, плановій та бухгалтерській службі:

Планувати сільгоспдіяльність, вести оперативний управлінський, бухгалтерський і податковий облік, аналізувати діяльність підприємства, систематизувати і регламентувати управлінський і бухгалтерський документообіг. Формувати план-фактний аналіз для управління витратами, формування собівартості продукції в різних аналітичних розрізах, автоматично формувати залишки і обороти за статтями витрат, формувати бюджети на основі показників планування.

Агротехнікам:

Планувати завдання на виробництво, контроль виконання планів з постачання матеріально-технічними ресурсами, вести масштабний оперативний облік польових і ремонтних робіт в різних аналітичних розрізах (підрозділ, поле, культура, вид робіт, одиниця техніки, механізатор і т.д.). Електронний з'їм ваги при зважуванні ТМЦ і облік готової продукції при роботах на току.

Зоотехнікам:

Планувати діяльність свинарського комплексу, Груповий та індивідуальний виробничий облік у тваринництві (ВРХ і свинарство), контролювати структуру стада і динаміку руху тварин по місцях утримання в розрізі ферм і груп тварин. Контролювати виконання ветеринарних заходів та розподілу кормів.

Інженерам-механізації:

Детально враховувати роботи вантажного і легкового автотранспорту. Визначати завантаження техніки, виходячи з переліку запланованих робіт, оцінювати необхідність залучення сторонньої техніки. Розраховувати планову потребу в запасних частинах і ПММ, управляти ремонтами і обслуговуванням техніки.

Функціональні можливості програмного забезпечення

На додаток до функціоналу типового рішення" Управління виробничим підприємством для України" програмний продукт "Управління сільськогосподарським підприємством для України" містить функції, обумовлені особливостями ведення сільськогосподарської діяльності, і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності сільськогосподарського підприємства, в тому числі:

 • планування сільгоспдіяльності в рослинництві,
 • виробничий облік сільгосп і ремонтних робіт і послуг,
 • облік роботи автотранспорту,
 • відображення сільгоспдіяльності в регламентованому обліку,
 • виробничий облік КРС (груповий),
 • виробничий облік КРС (індивідуальний),
 • виробничий облік на свинокомплексі (груповий),
 • виробничий облік на свинокомплексі (індивідуальний).

Галузеве рішення забезпечує автоматизацію облікових операцій і бізнес-процесів, надає керівникам сільськогосподарських підприємств і агрохолдингів можливість всебічного та оперативного контролю за фінансовими і матеріальними ресурсами в різних аналітичних розрізах обліку (підприємство, підрозділ, сільгоспкультура, поле, вид робіт, механізатор, одиниця сільгосптехніки, ферма і т.д.).

Використовуючи "Управління сільськогосподарським підприємством для України", фахівці підприємств агробізнесу отримують можливість виконувати бізнес-планування сільськогосподарського виробництва, зокрема:

 • формувати технологічні карти полів і структуру посівних площ,
 • планувати заробітну плату співробітників в розрізі підрозділів,
 • визначати потребу в матеріально-технічних і фінансових ресурсах,
 • формувати структуру витрат по культурах (у тому числі з урахуванням незавершеного виробництва),
 • визначати потребу в послугах сторонніх організацій,
 • формувати підсумкові документи річного планування: зведену потребу в ПММ, баланс продукції рослинництва, прогноз фінансових результатів, бюджет доходів і витрат.

Бізнес-планування реалізовано з можливістю розробки різних сценаріїв діяльності. За допомогою механізму зазначення різних сценаріїв існує можливість аналізу передбачуваних доходів і витрат для різних варіантів розміщень сільгоспкультур.

Автоматизація оперативного виробничого обліку виконаних сільгосп і ремонтних робіт і наданих послуг забезпечить отримання оперативної інформації в різних аналітичних розрізах:

 • по підприємству в цілому і кожному підрозділу;
 • по c/х культурі;
 • по виду робіт на всіх полях і різним роботам на кожному полі;
 • за обсягами робіт кожного механізатора;
 • за обсягами робіт, виконаними на кожній одиниці техніки;
 • по заправках палива і масла на кожній одиниці техніки;
 • за видами ремонтних робіт кожного механізатора на кожній одиниці техніки;
 • за роботами, виконаними сторонніми організаціями в розрізі сільгоспагрегатів;
 • по фермах;
 • за групами тварин;
 • індивідуальний облік по кожній тварині.

Такий аналіз дозволить керівництву підприємства динамічно відстежувати і контролювати хід польових робіт і робіт у тваринництві по бізнес-одиницях, оперативно вносити необхідні корективи.

Єдина технологія управління інформаційними ресурсами дозволить забезпечити створення спільного інформаційного простору, що об'єднує і структурує всі основні показники роботи декількох підприємств в рамках агрохолдингів, що дозволяє:

 • накопичувати історію інформації по роботі підприємства;
 • забезпечувати стратегічний і поточний контроль використання ресурсів, оцінювати ефективність їх використання;
 • формувати дані для стратегічного прогнозу та оцінки стану системи управління підприємства, застосування прогресивних систем заробітної плати та матеріального стимулювання.

Можливість налаштування функціональності робочих місць, ролей користувачів і прав доступу до інформації системи забезпечує створення структури підприємства, оптимально відповідної завданням управління. Розподілена база даних системи забезпечує можливість інтеграції первинної інформації, що формується у віддалених виробничих відділеннях, і оперативного контролю за ходом сільгоспробіт.

Для підприємств холдингової структури ведеться наскрізний управлінський облік по всіх організаціях, що входять в холдинг. Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах, але при цьому не залежить від способів і самого факту ведення регламентованого обліку. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує в подальшому відображення в управлінському і регламентованому обліку.

Програмний продукт "Управління сільськогосподарським підприємством для України" надає:

 • керівництву підприємства та управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, широкі можливості аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами підприємства для підвищення конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою та іншою діяльністю щодо забезпечення процесу виробництва, інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку у повній відповідності до вимог законодавства та корпоративних стандартів підприємства.

Управлінські та облікові принципи, закладені в галузевому рішенні, дозволять їх тиражувати для широкого кола сільгосптоваровиробників: від фермерських господарств до агрофірм і агрохолдингів.
Конфігурація є захищеною і містить фрагменти коду, що не підлягають зміні користувачем. Використання конфігурації можливо тільки з платформою "1С: Підприємство" версії 8.1.15 і вище.

Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 360 ₴ Замовити

Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

14 400 ₴ Замовити

Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

24 000 ₴ Замовити

Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

45 000 ₴ Замовити

Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

108 000 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі