Селекція в тваринництві. Свинарство для України

Селекція в тваринництві. Свинарство для України

39 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
"Селекція в тваринництві. Свинарство для України " - програмне забезпечення, яке призначене для автоматизації оперативного обліку на підприємствах, що займаються племінним і товарним свинарством. Рішення розроблено з урахуванням застосування рекомендацій та указів Міністерства аграрної політики України в галузі ведення племінного обліку та формування спеціалізованої звітності.

"Селекція в тваринництві. Свинарство для України" дозволяє автоматизувати основні процеси і функції підприємства галузі:

 1. Облік поголів'я по головах і масі;
 2. Облік тварин за технологічними групами (партіями);
 3. Облік показників по репродуктивному циклу (осіменіння – опорос – відбирання);
 4. Облік кормів і ветеринарних препаратів;
 5. Облік племінних показників;
 6. Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток запліднюваності і відсоток виходу на опорос і т. д.;
 7. Формування звітності з бонітування;
 8. Формування спеціалізованої звітності.

Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства

Керівникам:
 • Розташовувати оперативною інформацією по поголів'ю стада і основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень;
 • Формувати звітність про виробничу діяльність в цілому або за відокремленим підрозділом.

Зоотехнікам, селекціонерам:
 • Урежимі реального часу оцінювати стан поголів'я;
 • Ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
 • Проводити і отримувати відомості по племінній роботі з тваринами в господарстві;
 • Відстежувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування – до реалізації тварини або її вибуття на м'ясокомбінат;
 • Відстежувати життєвий цикл кожної індивідуальної тварини: від надходження тварини у виробництво, від маточного стада або від постачальника – до реалізації тварини або її вибуття зі стада;
 • Отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: осіменіння, огляд (УЗД), опорос, відбирання;
 • Відображати всі операції по руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • Відстежувати рух тварин в розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування і відмінка;
 • Аналізувати роботу окремих співробітників і господарства в цілому;
 • Сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • Аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.

Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:
 • Відображати списання препаратів і кормів за статево-віковими групами і за індивідуальними тваринами, аналізувати дані руху кормів і ветеринарних препаратів;
 • Формувати звітність щодо поїдання кормів, що дозволить формувати плани щодо закупівель корму;
 • Планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз безпосередньо при проведенні заходу;
 • Проводити аналіз відмінка і проведених ветеринарних заходів;
 • Оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • Скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми.

Щоденний оперативний облік, забезпечить:
 • Формування та підготовку первинних документів;
 • Управління рухом тварин;
 • Управління виробничими запасами і випуском продукції;
 • Проведення зоотехнічних заходів;
 • Контроль дотримання технології.

Функціональні можливості редакції 2.0

"Селекція в тваринництві. Свинарство для України" складається з наступних підсистем:
 1. Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я; 
 2. Підсистема обліку репродуктивного циклу; 
 3. Підсистема племінного обліку; 
 4. Підсистема обліку кормів;
 5. Підсистема ветеринарного обліку 
 6. Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).

Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я дозволяє реалізувати кількісний і ваговий облік поголів'я в розрізі груп тварин і забезпечує:

 • Індивідуальний та груповий облік тварин; 
 • Облік руху тварин; 
 • Аналіз даних щодо вибуття тварин; 
 • Формування регламентованих звітів; 
 • Аналіз даних про кількість тварин в розрізі груп і ферм.

Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує: 

 • Облік подій виробничого циклу; 
 • Облік результату непродуктивного осіменіння; 
 • Контроль коректності вводимих даних по виробничому циклу; 
 • Аналіз вікової структури стада; 
 • Аналіз продуктивності тварин; 
 • Формування зводу плодючості тварин; 
 • Формування карток свиноматок і кнурів.

Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:

 • Підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу; 
 • Відбір ремонтного молодняка; 
 • Аналіз наследуемости якісних показників; 
 • Оцінку стада за критеріями; 
 • Розрахунок показників спадковості по свиноматках і кнурах; 
 • Бонітування племінного стада.

Підсистема ветеринарія і корму дозволяє вести облік по руху і списанню матеріалів і забезпечує: 

 • Списання ветеринарних препаратів не тільки за конкретними технологічними групами і тваринам, а й списання загальної кількості препаратів за статево-віковими групами; 
 • Списання речовин, які не пов'язані з лікуванням або вакцинуванням; 
 • Списання кормів за нормативами та/або фактичною витратою; 
 • Реєстрацію ветеринарних заходів; 
 • Аналіз залишків на складах; 
 • Аналіз витрат матеріалів на тварин; 
 • Планувати проведення ветеринарних заходів та потреба у ветеринарних препаратах;
 • Розроблен механізм обміну даними за стандартом EDI.

Масштабованість

"Селекція в тваринництві. Свинарство для України " легко адаптується під різні технології та особливості ведення обліку в господарствах і не має обмежень за масштабами поголів'я.

Рішення дозволяє вести облік на декількох фермах окремо з подальшим об'єднанням всієї облікової інформації в одну базу для аналізу роботи організації в цілому, надає експертам і фахівцям з тваринництва потужний інструмент для ефективного ведення обліку, а саме:

 • Отримання оперативної та достовірної інформації про стан стада; 
 • Формування регламентних звітів (ПБАСГ-6, ПБАСГ-9, ПБАСГ-11, ПБАСГ-13 і т. д.); 
 • Формування актуальних даних щодо розподілу кормів та ветеринарних препаратів; 
 • Формування інформації про бонітування стада, про значимість показників оцінки тварини; 
 • Відстеження подій виробничого циклу; 
 • Інформації про роботу окремих співробітників і господарства в цілому; 
 • Аналізу даних про рух тварин в розрізі груп і ферм, причин вибракування і відмінка; 
 • Планування роботи господарства на основі отриманих даних.

Мобільний додаток

Розроблен модуль інтеграції конфігурації "Селекція в тваринництві. Свинарство для України" з мобільними додатками.

Використання мобільного додатку має ряд переваг:
 • Дозволяє збільшити ефективність роботи співробітників за рахунок зниження трудових витрат; 
 • Дозволяє уникнути небажаних помилок і упущень у веденні обліку за рахунок введення інформації в базу в момент здійснення операції; 
 • Дозволяє прискорити роботу персоналу; 
 • Значно зменшиться ймовірність виникнення помилок через людський фактор – відпадає необхідність повторного введення в систему одних і тих же даних.

Модуль встановлюється на будь-який пристрій з операційною системою Android або iOS, тому даний пристрій можна безпосередньо використовувати в корпусах свинокомплексу для внесення даних співробітниками (оператори, осеменатори, зоотехніки) на місцях.

Цей додаток дозволяє:
 • Здійснювати віддалене внесення даних по репродуктивному циклу (осіменіння-опорос-відбирання) в основну інформаційну базу;
 • Здійснювати віддалене формування звітів для перегляду наступної інформації;
 • Місце розташування тварин і їх стан; 
 • Дані про виробничі цикли свиноматок; 
 • Списки тварин на проведення УЗД, списки тварин на опорос та інші актуальні дані про свиноматках: групи, до якої вона належить (перевіряється свиноматка, основна свиноматка або ремонтна свинка), поточний стан свиноматки (умовно-супоросная, супоросная, важко-супоросная, підсисна, неодружена).

Нові можливості редакції 2.0

 • Додано нові показники для обліку репродуктивного циклу (iндекс відмінка поросят, iндекс виходу на опорос, iндекс опоросів у свиноматок, поросят на рік); 
 • Розроблено інструмент налаштування обліку ветеринарних препаратів у розрізі статево-вікових груп; 
 • Додана можливість вказівки способу списання кормів; 
 • Удосконалено механізми розмежування доступу до функціоналу: додано нові ролі "Зоотехнік", "Ветеринар", " Зоотехнік по кормах"; 
 • Додано виробничий календар для позначення номера тижня осіменіння тварин; 
 • Удосконалено елементи довідника "Свиноматки" в частині побудови генеалогії; 
 • Додана можливість визначення виду складу та методу списання матеріалів; 
 • Розроблено інструменти, що дозволяють вказувати розподіл корму і ветеринарних препаратів на підсисних поросят; 
 • Додана можливість обліку списання ветеринарних препаратів за статево-віковими групами, а також списання препаратів не пов'язаних з тваринами (підтримуються способи списання: за нормою, за фактом); 
 • Можливість ведення норм витрати ветеринарних препаратів і кормів; 
 • Створена індивідуальна нумерація гнізд свинокомплексу; 
 • Додана можливість фіксування відмінка поросят до відбирання; 
 • Розроблено ряд нових звітів: "Звід плодючості", "Аналіз відтворення", "Динаміка поголів'я","Відмінок поросят до відбирання", "Рух по гнізд", "Помилки в кількісно-ваговому обліку", "Книга обліку опоросів і приплоду", "Журнал обліку случек", "Витрати на ветеринарні препарати";
 • Інтерфейс доповнено інтерфейсом українською мовою, галузева звітність формується тільки українською мовою; 
 • Конфігурація "Селекція в тваринництві. Свинарство для України" переведена на керовані форми на платформі "1С: Підприємство".

Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, що не підлягають зміні користувачем, має апаратний захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізовано принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

7 080 ₴ Замовити

Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

28 800 ₴ Замовити

Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

46 500 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі