BAS Будівництво. ERP

240 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
Прикладне рішення "BAS Будівництво. ERP" розроблено на базі флагманського продукту BAS ERP і містить всю функціональність даного продукту:
Управління фінансами
Бюджетування
Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства
Регламентований облік
Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
Управління виробництвом
Управління витратами і розрахунок собівартості
Організація ремонтів
Управління продажами
Управління взаємовідносинами з клієнтами
Управління закупівлями
Управління складом і запасами

Докладніше за посиланням

"BAS Будівництво. ERP" автоматизує наступну галузеву специфіку будівництва:

Календарно-мережеве планування

 • Завантаження даних з кошторисних програм (АВК5):
  • Завантаження кошторисної інформаційної документації по проекту
  • Створення кошторисної нормативно-довідкової інформації всередині бази;
  • Створення структури графіка виконання робіт автоматично на підставі кошторисної інформації;
  • Проставлення обсягів робіт, відповідно до кошторисної інформації;
  • Завантаження актуальних цін на кошторисні ресурси, відповідно до кошторисної інформації (в розрізі типів цін);
  • Автоматичне наповнення робіт (кожної роботи) ресурсами, потрібними для виконання робіт (матеріальні, трудові, машинні);
  • Зазначення норм витрати кошторисних ресурсів відповідно до кошторисної інформації;
  • Розрахунок загальної кількості ресурсів по кожній роботі;
  • Розрахунок ресурсної собівартості робіт;
  • Розбиття загальної вартості робіт за статтями витрат (в тому числі різні види накладних витрат)

 • Створення структури графіка виконання робіт вручну;

 • Створення структури графіка виконання робіт з шаблонів:

  • Створення загальної бази шаблонів робіт, що використовуються;
  • Завантаження окремих робіт;
  • Завантаження часткової структури з шаблонів (завантаження відразу однієї або декількох груп робіт);
  • Наповнення робіт ресурсами всіх типів, відповідно до даних в шаблонах;
  • Завантаження зв'язків між шаблонними роботами (якщо завантажується група робіт);
  • Завантаження всіх видів накладних витрат, відповідно до шаблонних даних;

 • Розстановка послідовності виконання робіт:
  • Зазначення попередніх і наступних робіт, їх різна комбінація;
  • Зазначення параметрів зв'язку з кожної з робіт (тип зв'язку, тип затримки і т.п.);
  • Розрахунок тривалості виконання графіка робіт;
  • Розрахунок трудомісткості і машиноємкості робіт (в годинах) відповідно до обсягів робіт, кількості ресурсу (техніки або співробітників) і норми ресурсу на од.;
  • Розрахунок тривалості роботи (в днях або годинах), з урахуванням графіка робіт і трудомісткості / машиноємкості;
  • Автоматичне проставляння дат по кожній з робіт з урахуванням графіку робіт, тривалості кожної з робіт і зазначених зв'язків.
 • Фіксація загальних даних по проекту для розрахунку собівартості об'єктів;
 • Створення різних сценаріїв проекту:

  • Можливість формування різних сценаріїв виконання одного і того ж проекту, його подальший аналіз;
  • Зберігання історії зміни робочого сценарію проекту: зміна структури, цін кошторисних ресурсів, наповнення робіт ресурсами тощо.
 • Формування бюджету проекту:

  • Формування видаткової частини по кожній з робіт
  • Групування витрат по групах (відповідно до структури графіка виробництва);
  • Розбивка бюджетних витрат проекту згідно з основними статтями: матеріальні, машинні, трудові, оплата послуг субпідряду;
  • Групування накладних витрат за проектом в розрізі видів накладних витрат;
  • Окреме відображення витрат за додатковими (специфічними) роботами проекту;
  • Відображення бюджету за проектом в актуальних цінах кошторисних ресурсів або проектних ресурсів;
  • Розбивка бюджету проекту на готівкові/безготівкові кошти;
  • Відстеження використаних бюджетних коштів в порівнянні із запланованими;
  • Відображення неосвоєних сум бюджету за статтями проекту;
  • Можливість зберігання бюджету проекту на конкретну дату;
  • Можливість формування різних прогнозних бюджетів по одному проекту, їх зберігання;
 • Розподіл робіт між виконавцями:

  • Вибір конкретного виконавця по кожній з робіт: внутрішній підрозділ або зовнішній контрагент;
  • Передача переліку робіт за проектом на довільну кількість контрагентів;
  • Фіксація цін підрядника на виконання кожної з робіт.

 • Формування ресурсної відомості:

  • Розбиття матеріальних потреб по кожній з робіт на зазначені періоди;
  • Вказівка відповідностей між кошторисними матеріальними ресурсами і номенклатурою (для подальшої закупівлі та фактичного списання);
  • Передача матеріалів по роботах (виконуваних субпідрядниками) на забезпечення субпідрядником;
  • Можливість розбивки загальної кількості матеріалів між нашою забезпеченістю і субпідрядною;
  • Вказівка варіанта розбивки потреби: на дату початку або рівномірно на весь період роботи;
  • Окреме відображення потреби в обладнанні (дорогі матеріальні ресурси, з терміном виготовлення і постачання більше місяця) та інертних матеріалах (матеріальні ресурси, що використовуються кожен день, відносно недорогі).

Оперативне планування/управління

 • Формування місячних планів виконання робіт:

  • Формування переліку робіт, що повинні виконуватися в обраний період;
  • Розбивка загального обсягу робіт на періоди – відображення планового обсягу відповідно до обраного періоду;
  • Відображення обсягів робіт виконаних в минулих періодах (абсолютне і відсоткове співвідношення);
  • Вказівка фактичних обсягів, виконаних в обраний період;
  • Відображення залишку робіт, що повинні бути виконані за період;
  • Відображення обсягів робіт, що вже виконані, з урахуванням введеного факту за обраний період;
  • Планові і фактичні дати початку та закінчення кожної з робіт;
  • Відображення факту виконання робіт субпідрядним методом;
  • Фіксація недовиконання/перевиконання обсягів робіт, причин відхилення.

 • Призначення ресурсів на роботи (техніка і співробітники):

  • Фіксація додаткових робіт;

   • Фіксація додаткових робіт по проекту протягом усього життєвого циклу проекту;
   • Зазначення для такої роботи всіх основних даних: тривалість, об'єм, наповнення ресурсами, накладними витратами будь-яких видів і т.п.

  • Відображення витрат матеріалів по роботах:

   • Заповнення переліку витрачених матеріалів на підставі виконаних робіт;
   • Зазначення фактичних даних кількості витрачених матеріалів;
   • Автоматичний розрахунок суми витрачених ресурсів, згідно актуальним цінам номенклатури;
   • Зіставлення і відображення різниці між плановою і фактичною витратою матеріалів;
   • Відображення відхилень у витратах і вказівку причин відхилень для таких матеріалів;
   • Можливість ручного введення матеріалів, незапланованих в кошторисі.

  • Відображення виробітку співробітників і техніки.

Галузевий аналіз, звітність:

План-фактний аналіз виконання робіт (кошторисні дані – введений факт):

 • Порівняння планових і фактичних періодів виконання робіт;
 • Порівняння виконаних обсягів робіт з плановими;

Порівняння сценаріїв проекту:

 • Порівняння структури різних сценаріїв одного проекту;
 • Зіставлення бюджетів різних сценаріїв;

План-фактний аналіз проекту:

 • Зіставлення собівартості планової і фактичної;
 • Порівняння показників маржинальності і рентабельності;
 • Порівняння планових і фактичних норм по ресурсам, які використовуються для виконання робіт;

Підрахунок проекту (факт по фактично виконаним роботам; невиконані роботи по індикативній вартості):

 • Відображення бюджетів 0 +12, 3 + 9, 6 + 6, 9 + 3;
 • Можливість порівняння альтернативних бюджетів з фактичними показниками у проекті;

Аналіз планових і фактичних даних по витраті ресурсів:

 • Відображення переліку всіх запланованих і всіх фактично використаних матеріалів;
 • Відображення норм витрати матеріалів: планових з кошторису, фактичних згідно введених даних;
 • Відображення загальної кількості матеріалів, необхідних для виконання зазначеного обсягу робіт, їх зіставлення з фактичною витратою.

Аналіз закриття робіт актами:

 • Відображення переліку робіт, які виконуються підрядниками (зазначені конкретні контрагенти);
 • Відображення обсягів робіт, прийнятих у субпідрядника, їх вартостей;
 • Відображення робіт, виконаних і реалізованих замовнику, їх вартостей (в цінах замовника);

Аналіз забезпеченості матеріалами по проекту:

 • Відображення загальної потреби в матеріалах по проекту;
 • Аналіз кількості замовлених матеріалів, як поставлених, так і не поставлених;
 • Аналіз складських залишків;
 • Відображення вже використаної кількості матеріалів по проекту;
 • Відображення кількості ресурсів, що потрібно довести для забезпечення проекту.

Додаткові можливості:

Проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами і ресурсами проекту:

 • Можливість проставлення відповідностей на різних етапах планування проекту: від моменту створення кошторису до створення планів закупівель;
 • Вказівка коефіцієнтів перерахунку для коректного відображення потрібних ресурсів (наприклад, у разі відповідності номенклатури і матеріального ресурсу з різними одиницями вимірювання).

Зміна оперативних планів виконання робіт:

 • Перепланування обсягів робіт, виконуваних в поточному періоді на підставі раніше введеного факту;
 • Можливість виконання робіт, невиконаних в минулі періоди:
 • Можливість додавання позапланової роботи безпосередньо в оперативний план;
 • Внесення факту по незапланованим роботам.

Коригування потреб в ресурсах:

 • Перепланування кількості потрібних ресурсів відповідно до нових оперативних планів;
 • Планування ресурсів, потрібних для виконання позапланових робіт;
 • Можливість додавання ресурсів, що не заплановані, але потрібних для виконання робіт. 

BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для віддаленого офісу

80 000 ₴ Замовити

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

5 000 ₴ Замовити

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

22 500 ₴ Замовити

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

40 000 ₴ Замовити

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

70 000 ₴ Замовити

BAS Будівництво. ERP, лієнтська ліцензія на 50 робочих місць

160 000 ₴ Замовити

BAS Будівництво. ERP, лієнтська ліцензія на 100 робочих місць

300 000 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі